Itho Daalderop aangesloten bij Pioneering-platform

Itho Daalderop is sinds vorige maand aangesloten bij Pioneering. Het kennisplatform bestaat uit ongeveer honderdtwintig aangesloten partijen die verduurzaming als gezamenlijke ambitie hebben.

Pioneering is een stichting uit Enschede en een platform van en voor vernieuwers in de bouw. Aangesloten zijn installateurs, woningcorporaties, adviesbureaus, vastgoedpartijen, bouwers en gemeenten. Het idee ontstond tien jaar geleden om verduurzaming te vertalen naar een concrete doelstelling om samen zaken uit te voeren.

Het voordeel van dit netwerk is dat er vaak al vanuit een idee of vraag gestart kan worden met een project. Daarbij komen partijen direct 'hoger' in een organisatie binnen om zaken concreet en slagvaardig te verwezenlijken. De projecten ontstaan vanuit bijeenkomsten, workshops en brainstormsessies binnen tien verschillende projectgroepen ofwel 'werkplaatsen'.

Kijk voor meer informatie op www.pioneering.nl.