Virtuele Leermeesters

Vanuit de consument is de vraag naar mogelijkheden om een warmtepomp in de bestaande woningbouw toe te passen hoog. Het ontwerpen, installeren en servicen van warmtepompinstallaties wordt door de installatiebranche nog te veel als complex ervaren. Daarnaast is er een te kort aan gekwalificeerd personeel.

Om de installatiebranche te helpen heeft Itho Daalderop al geruime tijd een trainingsprogramma opgezet waar installatiebedrijven getraind worden in het ontwerpen, installeren en het verlenen van service aan de warmtepompen. Om de transitie te versnellen en aan de vraag te kunnen voldoen moeten er ook nieuwe mensen instromen die opgeleid worden in de duurzaamheidstechniek.

Itho Daalderop werkt samen met de bedrijven als The Service Concept, Kalisvaart Technisch Beheer en IW Nederland om een nieuwe lesmodule, virtuele leermeesters, te ontwikkelen. Deze nieuwe lesmethode wordt financieel ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het project virtuele Leermeesters is een lesmodule in Augmented Reality: deze dient als ‘skills set’ voor nieuwe leerlingen en dient als aanvulling op de klassikale theorielessen. De Augemented Reality bril biedt de mogelijkheid van videobellen met de leermeester, die op afstand kan meekijken en bijsturen. Deze meekijkfunctie stelt leermeesters in staat om meer leerlingen op afstand te begeleiden.

Door het toepassen van deze nieuwe lesmethode en technieken worden nieuwe leerlingen geënthousiasmeerd om te kiezen voor de verduurzamingstechniek.