Subsidies

Er zijn voor u diverse aantrekkelijke subsidie- en financiële regelingen beschikbaar:


Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)


Welke producten

Warmtepompen

Voor wie

Eigenaar van het product (consumenten, zelfstandige ondernemers, woningcorporaties, bedrijven etc)

Aandachtspunten

  • Consument vraagt subsidie aan ná de aanschaf en binnen 6 maanden na installatie (factuur aanschaf product en installatie ervan. Vergeet de referentie van de warmtepomp niet op de factuur te vermelden).
  • Professionele eigenaren van de installatie moeten subsidie vóór de aanschaf aanvragen en het apparaat binnen 12 maanden in gebruik nemen.
  • Een apparaat voor een nieuwbouwwoning komt niet in aanmerking als deze nodig is om aan de wettelijke EPC-eis te voldoen.
  • Het apparaat moet geïnstalleerd zijn door een deskundig installateur (bewijs factuur).

Overzicht bedragen

Overzicht subsidiebedragen Itho Daalderop warmtepompen vindt u in dit overzicht.

Website overheid

Voor welke duurzame warmtebron kan ik subsidie aanvragen?

Bron: Ministerie van Economische Zaken, december 2015Subsidie energiebesparing eigen huis


Welke producten

Ventilatiesystemen en douche-wtw

Voor wie

Woningeigenaren, bewoners, verenigingen van eigenaren (VVE), woningcorporaties en woonverenigingen

Aandachtspunten

  • Uitsluitend in combinatie met het uitvoeren van twee isolerende maatregelen.
  • Uitsluitend bij de eerste aanleg van het systeem (geldt dus niet voor vervanging van ventilatoren).

Overzicht bedragen

Overzicht subsidiebedragen Itho Daalderop warmtepompen vindt u in dit overzicht.

Website overheid

Subsidie energiebesparing eigen huisEnergiebespaarlening


Welke producten

Producten zijn omschreven op de maatregelenlijst

Voor wie

Eigenaar én bewoner van de woning (zowel individuele eigenaren als VVE's)

Aandachtspunten

  • Is geen subsidie maar een lening.
  • Ook mogelijk in combinatie met subsidie vanuit de ISDE.
  • Diverse voorwaarden.

Website energiebespaarlening

Energiebespaarlening