Wat zijn de meest gestelde vragen over een warmtepomp?

Wat zijn de meest gestelde vragen over een warmtepompinstallatie?
We behandelen ze hieronder.

Vraag 1: Wanneer is een woning geschikt voor een warmtepomp?
Antwoord: Om daarop antwoord te geven, is het belangrijk eerst enkele bouwtechnische zaken in kaart te brengen. Is er bijvoorbeeld sprake van slechte isolatie of enkel glas, dan is voor het afgiftesysteem een te hoge CV-watertemperatuur  nodig, waardoor een warmtepomp alleen dit niet kan leveren. Wanneer de bewoners eerst voor een betere isolatie en kierdichting zorgen kan een warmtepomp toch een deel van het jaar in de energiebehoefte voorzien. Een vereiste hierbij is dat het afgiftesysteem dan met laagtemperatuur verwarming, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming of convectoren, goed kan functioneren. Wil je een online check doen? Klik dan hier!

Vraag 2: Zit er veel onderhoud aan een warmtepomp?
Antwoord: Een warmtepomp bevat geen kwetsbare onderdelen en vanwege het kleine vermogen van een warmtepomp is verplicht onderhoud niet nodig. Alleen tijdens een noodzakelijk servicebezoek dienen een aantal inspecties uitgevoerd te worden. Bij een lucht/water warmtepomp is het schoonmaken van het buitendeel door het verwijderen van takjes en bladeren het belangrijkste.

Vraag 3: Is het de investering waard?
Antwoord: Ja, een warmtepomp is zeker met het oog op de toekomst de investering waard. Denk aan stijgende energiekosten en fossiele brandstoffen die opraken. Hoewel de investering hoger is dan bij een cv-ketel, verdient zich dit terug door een lagere energierekening en een langere levensduur. Een warmtepomp gaat 20 tot 25 jaar mee. Bovendien wordt een woning meer waard, want de woning krijgt een beter energielabel. En tenslotte, de consument is ook nog eens hartstikke duurzaam bezig.  Allemaal argumenten om uw klant te overtuigen over te stappen op een warmtepomp. 

Vraag 4: Zijn er ook subsidies voor de aanschaf van een warmtepomp?
Antwoord:  Ja, bewoners kunnen voor een warmtepomp subsidie aanvragen: de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Op februari 2018 was dat voor een lucht/water warmtepomp ca. €2.200 euro en voor een water/water warmtepomp €2.800 euro. Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan de consument een aanvraag indienen. Ook zijn er diverse lokale en regionale mogelijkheden om subsidie aan te vragen en is het soms mogelijk om de kosten voor een warmtepomp in overleg met de bank mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Daarnaast kunnen bewoners een energiebespaarlening aanvragen via ikinvesteerslim.nl. Tot slot kan ook het investeren van spaargeld een interessante optie zijn, omdat de spaarrente dermate laag is dat investeringen in je woning en de energiebesparing meer opleveren.

Vraag 5: Mag ik zelf een warmtepomp installeren?
Antwoord: Voor grondgebonden warmtepompen heeft u een BES/BRL 6000-21-certificaat nodig. Voor lucht/water warmtepompen is een F-gassen certificering nodig omdat dat voor het werken met koudemiddelen door de wet wordt vereist. Zonder deze certificaten mag u officieel geen warmtepomp in bedrijf stellen. Zorg er dus voor dat dit in orde is.

Vraag 6: Voorziet de warmtepomp ook in de directe warmwatervoorziening?
Antwoord: Bij een all-electric oplossing zal de warmtepomp ook vaak voor het warme tapwater moeten zorgen. Door de kleine capaciteit van de warmtepomp kan echter een kleinere hoeveelheid tapwater worden opgewarmd dan met een gasketel. Daarom is het bijplaatsen van een boilervat voor tapwaterverwarming een vereiste. De inhoud van dit vat dient afgestemd te worden op de behoefte van de bewoner(s).

Vraag 7: Waar moet ik bij het plaatsen rekening mee houden?
Antwoord: Een warmtepompsysteem neemt meer ruimte in beslag dan een cv-ketel. Zo dient u bij het installeren van een lucht/water warmtepomp rekening te houden met de buitenunit. Deze moet goed bereikbaar zijn opgesteld, bijvoorbeeld op een plat dak, aan de gevel van de woning of in de tuin. Bij de opstelling moet u er rekening mee houden dat er geen geluidsklachten optreden, omdat het buitendeel een forse luchthoeveelheid gaat verplaatsen. Ook zal uit het buitendeel een groot deel van het jaar condenswater komen en dat moet goed kunnen wegstromen. Een water/water warmtepomp neemt minder ruimte in beslag en wordt geheel binnenshuis geplaatst. Wel moet via een grondboring een lus in de grond worden gelegd. Warmtepompen werken over het algemeen goed met laagtemperatuur verwarming zoals vloerverwarming of convectoren.

 

Lees ook: