Privacy- en cookieverklaring Itho Daalderop

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018

Via newsroom.ithodaalderop.nl (verder: de website) worden er persoonsgegevens verwerkt en cookies geplaatst. Privacy is voor Itho Daalderop Nederland B.V. (verder: Itho Daalderop) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Itho Daalderop allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met Itho Daalderop.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het invullen van het contactformulier op newsroom.ithodaalderop.nl krijgen wij de volgende informatie:

Contactformulier
Op de website bieden wij een contactformulier aan. Via dit formulier kunt u ons een bericht sturen. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:
-contactgegevens;
-inhoud van het bericht.

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:
• Externe ICT-dienstverleners;
• De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Cookies
Op de website gebruiken we cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Itho Daalderop gebruikt de cookies om:
• Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
• Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies).

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
 

 

PLAATSER   DOEL

VERVALT   NA              

Google alytics

(Google LLC)  Deze cookies gebruiken wij zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

         26     maandenIn- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Derde partijen
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Lees de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

Beveiliging
Itho Daalderop neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Itho Daalderop persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen in deze verklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden 
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens
Itho Daalderop Nederland B.V.
Adm. De Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam
KvK nr: 24223823

E-mail: gegevensbescherming@ithodaalderop.nl
Telefoonnummer 010-4278513